Bàn giao thức ăn cho mô hình tôm càng xanh toàn đực – lúa

(TSVN) – Dự án “Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng biến đổi khí hậu gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm” do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Bến Tre triển khai thực hiện trong 3 năm (từ 2019 – 2021) tại 5 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Sóc Trăng.

4 năm trước

error: Content is protected !!