Hai mô hình ứng dụng công nghệ cao tiêu biểu

(TSVN) – Mới đây, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức Diễn đàn ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường tại An Giang.

3 năm trước

error: Content is protected !!