Liên kết sản xuất, tiêu thụ cá ngừ đại dương: Ngư dân mong muốn hiệu quả thiết thực hơn

Việc thiết lập chuỗi liên kết giữa chủ tàu – doanh nghiệp – cơ sở mua gom sản phẩm cá ngừ đại dương là điều cần thiết. Ðể liên kết này thực sự nâng cao giá trị sản phẩm cá ngừ đại dương, giúp ngư dân tăng hiệu quả kinh tế, cần thêm hỗ trợ từ Nhà nước.

3 năm trước

error: Content is protected !!