Phê duyệt Đề án phát triển ngành muối

(TSVN) – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Đề án phát triển ngành muối giai đoạn 2021 – 2030. Mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu muối trong nước, hướng đến xuất khẩu; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người làm muối.

4 năm trước

error: Content is protected !!