Lộ trình mới cho ngành tôm bền vững

(TSVN) – Năm 2020, WWF công bố các hướng dẫn mới nhằm đảm bảo thực hành xã hội và môi trường tốt hơn trong chuỗi cung ứng tôm nuôi toàn cầu.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!