Khai thác lợi thế từ ngao nuôi

(TSVN) – Nhuyễn thể hai mảnh vỏ được xem là đối tượng tiềm năng lớn và thích hợp cho phát triển nuôi biển, trong đó ngao/nghêu rất được chú trọng. Tuy nhiên, để ngành hàng này phát huy được lợi thế cần một chiến lược dài hơi.

3 năm trước

error: Content is protected !!