Tạp chí Thủy sản Việt Nam chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

(TSVN) – Ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg quyết định lấy ngày 13/10 hàng năm là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, nhằm khích lệ và phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

4 năm trước

error: Content is protected !!