Bình Định: Ngư dân khôi phục sản xuất sau bão

Từ cuối tháng 10 đến nay, Bình Ðịnh liên tục hứng chịu ba cơn bão, trong đó gây thiệt hại nhiều nhất là bão số 9. Tại các địa phương ven biển, nhiều lồng bè nuôi thủy sản, ao nuôi tôm, ghe thuyền của ngư dân bị hư hỏng nặng…

3 năm trước

error: Content is protected !!