Nguồn thức ăn sống cho tôm sú từ tảo lục sợi và ốc

(TSVN) – Thử nghiệm nuôi tôm sú bằng tảo lục sợi và ốc cho thấy sự cải thiện đáng kể về tăng trưởng, hiệu quả sử dụng thức ăn nhân tạo và lợi nhuận. Kỹ thuật này cũng khả thi khi áp dụng trong nuôi tôm bằng ao đất.

3 năm trước

error: Content is protected !!