Hứa hẹn từ nhum sọ

(TSVN) – Nhum sọ hay cầu gai sọ dừa, tên khoa học là Tripneustes gratilla thuộc họ Toxopneusstidae, nhóm cầu gai đều Regularia, lớp cầu gai Echinoidae, ngành da gai Echiodermata, là loài thủy sản vừa có giá trị dinh dưỡng, vừa có giá trị kinh tế cao; tuy nhiên loài thủy sản này đang nằm trong tình trạng báo động do bị khai thác quá mức.

4 năm trước

error: Content is protected !!