Quảng Trị: Nguy cơ thiếu giống thủy sản

Những đợt mưa lũ liên tiếp trong tháng 10/2020 vừa qua không chỉ cuốn trôi nhiều diện tích nuôi trồng thủy sản các loại đang đến kỳ thu hoạch của người dân mà còn làm hầu hết các trại sản xuất, ương nuôi cá giống trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề. Hàng triệu con cá giống và nhiều tấn cá bố mẹ, cá hậu bị đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh người dân đang tiến hành tu sửa, cải tạo ao hồ để chuẩn bị cho vụ nuôi mới. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là con giống thủy sản, đặc biệt là giống cá nước ngọt đang thiếu hụt nghiêm trọng.

3 năm trước

error: Content is protected !!