DK1-Những cột mốc chủ quyền trên biển – Kỳ 3: Kiên cường bám biển

Chốt giữ trên nhà giàn, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1 không chỉ chống chọi với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt mà còn phải vượt qua nỗi nhớ nhà, nhớ đất liền. Nhưng gác lại tất cả, họ vẫn kiên cường trấn giữ giữa biển khơi như các thế hệ cha anh đi trước để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

3 năm trước

error: Content is protected !!