Xuất khẩu hải sản của Việt Nam tăng trong tháng 1

(TSVN) – Tháng 1/2021, các mặt hàng hải sản khác đều tăng so với cùng kỳ 2020, đạt kim ngạch 221,6 triệu USD.

3 năm trước

error: Content is protected !!