VMC Việt Nam: Nỗ lực vượt qua đại dịch Covid-19

(TSVN) – Sáng 10/5, Công ty VMC Việt Nam chính thức thông báo, nhà máy GMP – WHO của Công ty đặt tại Hà Nam bắt đầu tự cách ly để đề phòng lây nhiễm Covid-19 từ cộng đồng. Trong thời gian tự cách ly, Công ty vẫn duy trì các hoạt động sản xuất và cung cấp sản phẩm ra thị trường sau khi đã được sát trùng.

3 năm trước

error: Content is protected !!