Nông, lâm, thủy sản xuất siêu 7,25 tỷ USD trong 9 tháng

Trong tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,8% so với tháng 8/2020 và là tháng đạt kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong 9 tháng qua.

3 năm trước

error: Content is protected !!