Cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn mới

(TSVN) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, chú trọng cơ cấu theo lĩnh vực và nhóm sản phẩm.

3 năm trước

error: Content is protected !!