Nuôi biển cần vượt qua giai đoạn tự phát

(TSVN) – Việt Nam có tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi biển với diện tích khoảng 500.000 ha, sản lượng 2 triệu tấn/năm. Đến năm 2030, ngành thủy sản đặt mục tiêu nuôi biển sẽ mang về 4 – 6 tỷ USD từ xuất khẩu; đồng thời, phát triển theo hướng công nghiệp và bền vững.

3 năm trước

error: Content is protected !!