Nuôi ghép cá hô và chạch lấu hiệu quả

(TSVN) – Mô hình từ nuôi cá ghép chạch và cá hô trong ao đem lại hiệu quả kinh tế cao và dễ thực hiện. Tuy nhiên, mô hình đòi hỏi hệ thống tạo ôxy cho nước phải liên tục.

3 năm trước

error: Content is protected !!