Khánh Hòa: Năm 2022, chấm dứt việc nuôi lồng bè trong đầm Thủy Triều

UBND huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) vừa tổ chức họp xử lý, giải quyết việc nuôi lồng, bè trong đầm Thủy Triều.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!