Nuôi tôm bền vững ở Quảng Nam

(TSVN) – So với nuôi tôm ở vùng triều thì nuôi tôm lót bạt trên cát ít rủi ro, ít chịu ảnh hưởng do thiên tai, dễ quản lý dịch bệnh, nguồn nước cấp sạch, ổn định độ mặn, xử lý nước thải tốt, có thể phát triển bền vững, bảo vệ môi trường xung quanh. Mô hình đang được nhiều hộ ở Quảng Nam triển khai.

3 năm trước

error: Content is protected !!