Cốt lõi để xuất khẩu nhuyễn thể thành công

(TSVN) – Nhuyễn thể hai mảnh vỏ là thế mạnh của thủy sản Việt Nam, thế nhưng, giá trị xuất khẩu mặt hàng này hiện vẫn rất thấp vì gần như mới chỉ dừng lại ở xuất khẩu thô. Việc thay đổi lại phương thức sản xuất, đẩy mạnh chế biến giá trị gia tăng của đối tượng nuôi này đang được ngành và các doanh nghiệp chú trọng.

3 năm trước

error: Content is protected !!