17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

(TSVN) – Theo Nghị quyết mới được ban hành của Chính phủ, 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của nước ta đã được xác định, trong đó vấn đề bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái rất đáng chú ý.

4 năm trước

error: Content is protected !!