Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển

Nhiều năm qua, đối tượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên biển đã cho giá trị kinh tế cao. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã có định hướng để thúc đẩy NTTS trên biển phát triển bền vững.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!