Ninh Thuận: Nâng cao năng lực sản xuất giống

(TSVN) – Với chủ trương tập trung phát triển giống thủy sản theo hướng đa dạng các đối tượng nuôi, tỉnh Ninh Thuận đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để lĩnh vực sản xuất giống không ngừng phát triển.

3 năm trước

Phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển

Nhiều năm qua, đối tượng nuôi trồng thủy sản (NTTS) trên biển đã cho giá trị kinh tế cao. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã có định hướng để thúc đẩy NTTS trên biển phát triển bền vững.

3 năm trước

error: Content is protected !!