Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

(TSVN) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030.

3 năm trước

error: Content is protected !!