Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả

(TSVN) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030.

3 năm trước

Long An: Phát triển kinh tế nhờ nuôi lươn giống

(TSVN) – Mô hình này góp phần mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân đang có ý định chuyển đổi từ cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang những loại mang giá trị kinh tế cao hơn. Điển hình là trại lươn giống Thiên Phú của anh Nguyễn Đăng Thuyết, ngụ phường 1, TP.Tân An, tỉnh Long An.

3 năm trước

Nam Định: Phát triển kinh tế nhờ nuôi thủy sản ở Thịnh Long

(TSVN) – Thời gian qua, Hội Nông dân thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu) luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho hội viên chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

3 năm trước

error: Content is protected !!