Đến năm 2025, xuất khẩu tôm hùm đạt 200 triệu USD

(TSVN) – Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt đề án Phát triển nuôi và xuất khẩu tôm hùm đến năm 2025. Đề án đặt ra 3 nhiệm vụ và 5 giải pháp thực hiện.

3 năm trước

error: Content is protected !!