Thách thức con giống cá nước lạnh

(TSVN) – Cá nước lạnh hiện là một trong những đối tượng nuôi quan trọng tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, để thúc đẩy phát triển nuôi cá nước lạnh theo hướng công nghiệp, con giống vẫn là “rào cản” lớn.

3 năm trước

error: Content is protected !!