Phát triển thủy sản trên Tây Nguyên

(TSVN) – Mảnh đất Tây Nguyên không chỉ nổi danh với cà phê mà nuôi trồng thủy sản cũng đang là hướng phát triển kinh tế được người dân nơi đây thực hiện. Đã có nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản thành công, đặc biệt là với những con nuôi đặc sản.

3 năm trước

error: Content is protected !!