Cải tiến phương pháp sản xuất giống cá chạch lấu

(TSVN) – Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất giống cá chạch lấu bước đầu mang lại những tín hiệu tích cực, góp phần mở hướng đi mới cho người nuôi loài thủy, đặc sản này.

3 năm trước

error: Content is protected !!