Quản lý môi trường nước và nền đáy trong nuôi tôm

(TSVN) – NTTS ở nước ta đã và đang phải đối mặt với nhiều khó khăn.  Một trong những vấn đề thách thức hàng đầu hiện nay là môi trường của vùng nuôi và môi trường ao nuôi tôm rất khó kiểm soát. Vì vậy, việc tăng cường quản lý môi trường là rất cần thiết và cấp bách.

3 năm trước

error: Content is protected !!