Bảo vệ môi trường trong nuôi tôm siêu thâm canh

(TSVN) – Vấn đề ô nhiễm môi trường trong nuôi tôm đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất của người dân và cả những người trực tiếp nuôi tôm; khi môi trường ô nhiễm, tôm nuôi dễ nhiễm bệnh và hiệu quả nuôi trồng không cao.

4 năm trước

error: Content is protected !!