RCEP: Gỡ khó về xuất xứ cho thủy sản xuất khẩu

(TSVN) – Mặc dù không tạo được tiếng vang lớn như với CPTPP, thế nhưng, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang được kỳ vọng sẽ giúp hàng hóa Việt Nam xuất khẩu được thuận lợi hơn. Bởi theo các chuyên gia, Hiệp định này sẽ có sự bổ sung rất lớn để Việt Nam tận dụng tốt hơn về thị trường mà các hiệp định trước đây đã mở ra.

3 năm trước

error: Content is protected !!