Tôm, cá hồi: Kỳ vọng khởi sắc 2021

(TSVN) – Trải qua một năm 2020 nhiều biến cố và thử thách, ngành tôm, cá hồi được dự báo phục hồi cả về giá và sản lượng trong năm 2021, cùng khả năng đa dạng hóa thị trường của các nước sản xuất nhằm nâng cao cạnh tranh hơn.

3 năm trước

error: Content is protected !!