Đã đến lúc xây dựng câu chuyện mới về thủy sản bền vững

(TSVN) – Ngành công nghiệp thủy sản cung cấp thực phẩm giàu protein với một trong những dấu chân môi trường thấp nhất và nó vẫn bị lu mờ bởi lịch sử của các hoạt động không bền vững.

3 năm trước

error: Content is protected !!