Liên kết sản xuất cá lóc giống chuẩn quốc tế

(TSVN) – Nhờ sự hỗ trợ của địa phương và nhà khoa học, 19 nông dân ở xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã liên kết sản xuất cá lóc giống theo tiêu chuẩn quốc tế và họ đã thành công.

3 năm trước

error: Content is protected !!