Phê duyệt Đề án sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh

(TSVN) – Ngày 2/11, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 4354/QĐ-BNN-TCTS chính thức phê duyệt Đề án sản xuất và xuất khẩu tôm càng xanh.

4 năm trước

error: Content is protected !!