Australia: Nông dân phát triển công nghệ số để quản lý trại hàu

(TSVN) – Ewan McAsh – một nông dân nuôi hàu tại Australia đã phát triển ứng dụng SmartOysters giúp trang trại của mình giải quyết được các vấn đề thường gặp suốt quá trình nuôi hàu. Đến nay, không chỉ Ewan McAsh mà các trại nuôi khác cũng bắt đầu ứng dụng công nghệ này và thu được nhiều lợi ích lớn.

3 năm trước

error: Content is protected !!