Năm 2030, số doanh nghiệp được hỗ trợ tăng 10 – 15%

(TSVN) – Ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030.

4 năm trước

error: Content is protected !!