Gia Lai: Phát triển mô hình nuôi cá lồng

(TSVN) – Mô hình nuôi cá lồng được nhiều hộ dân ở huyện biên giới Ia Grai, tỉnh Gia Lai triển khai bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người nuôi.

3 năm trước

error: Content is protected !!