Sử dụng vi sinh bản địa VTV nuôi TTCT

(TSVN) – Nhằm đảm bảo môi trường nuôi tôm an toàn dịch bệnh, giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận cho hộ nuôi; Trạm Khuyến nông huyện Long Phú, Sóc Trăng đã triển khai thực hiện mô hình nuôi TTCT 2 giai đoạn sử dụng chế phẩm hữu cơ vi sinh VTV xử lý đáy ao tại hộ anh Lê Hữu Trí (ấp 2, thị trấn Long Phú) cho kết quả tốt.

4 năm trước

error: Content is protected !!