Phương pháp sinh học xử lý nước thải ao tôm

(TSVN) – Xử lý nước thải ao tôm bằng công nghệ sinh học là giải pháp an toàn, không sử dụng hóa chất giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển ngành tôm bền vững.

3 năm trước

error: Content is protected !!