Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

(TSVN) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 42/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại. Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong nhập khẩu, phát tán trái phép loài ngoại lai xâm hại.

3 năm trước

error: Content is protected !!