Tảo biển và thức ăn công thức: Hiệu quả tăng trưởng tuyến sinh dục nhím biển

(TSVN) – Thức ăn đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của tuyến sinh dục và lợi nhuận tổng thể của trại nuôi nhím biển. Tuy nhiên, vướng mắc ở chỗ kết hợp rong biển và thức ăn công thức thế nào để phát huy hiệu quả.

3 năm trước

error: Content is protected !!