Tập huấn Quy trình nuôi tôm thâm canh giảm hóa chất, kháng sinh tại ĐBSCL

(TSVN) – Đây là một trong những chương trình của dự án Hỗ trợ phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL thông qua hợp tác công tư do Tổng cục Thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam, IDH, GIZ, WWF và VASEP phối hợp thực hiện.

4 năm trước

error: Content is protected !!