“Cột mốc sống” trên biển Đông

Ra đời với mục đích hỗ trợ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn, những tổ biển xa đã giúp ngư dân trở nên gắn kết hơn trong mỗi chuyến ra khơi. Sự xuất hiện những tổ biển xa của ngư dân trên các ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ là hành trình khai thác, đánh bắt hải sản, mà còn là hành trình của ý chí, đoàn kết, kiên cường. Họ chính là những “cột mốc sống” góp phần gìn giữ và khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

3 năm trước

error: Content is protected !!