Tàu Cảnh sát biển 9002: Đồng hành cùng ngư dân

Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam được thành lập ngày 28/8/1998. Qua 23 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng CSB đã góp phần to lớn vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong đó, một trong những lá cờ đầu trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” của lực lượng là tập thể cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9002, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2.

3 năm trước

error: Content is protected !!