Bình Định: Thả 21.000 con cá giống xuống đầm Trà Ổ, Thị Nại

(TSVN) – Trong 2 ngày 24 – 25/12, Chi cục Thủy sản Bình Định phối hợp với Hội đồng điều hành liên xã quản lý nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ, UBND các xã/phường ven đầm Thị Nại, thành phố Quy Nhơn tổ chức thả 21.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại đầm Trà Ổ, đầm Thị Nại.

3 năm trước

error: Content is protected !!