Lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2021

(TSVN) – Mới đây, Tổng cục Thủy sản ban hành Công văn số 2620/TCTS-NTTS ban hành khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm 2021.

3 năm trước

error: Content is protected !!