Cơ hội cho xuất khẩu thủy sản năm 2021

(TSVN) – Năm 2020, dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng trên toàn cầu đã tác động rõ rệt lên hoạt động giao thương thủy sản của Việt Nam. Khó khăn này được dự báo vẫn kéo dài sang năm 2021, thế nhưng, cơ hội cho thủy sản Việt Nam trên thị trường thế giới được nhận định rất khả quan.

3 năm trước

error: Content is protected !!